ติดต่อเรา

GOT QUESTIONS?

Find the answer from our list of popular support articles,
or get instant answers by searching for keywords here.

Browse By Department:

 1. I have pasted the Nuffnang code on my blog but it is still not showing.

  แท็ก (Tags): ad code, javascript, ad not showing เพิ่มเติมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว: 03 Dec 2007

  The most common cause of this is that your blog provider doesn't support putting Javascript code in your blog. Because our ad units are generated through Javascript, your ad will not show if this is the case. Some known examples are the free versions of Wordpress and Xanga.

  หากคุณแน่ใจว่าเว็บไซต์ผู้ให้บริการบล็อกของคุณรองรับ JavaScript และคุณได้วางรหัสอย่างถูกต้องแล้ว โปรดสร้างใบงานและส่งภาพจากหน้าจอบล็อกของคุณมาที่เรา

 2. My leaderboard ad is not showing when it was working fine previously.

  แท็ก (Tags): display, not showing เพิ่มเติมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว: 21 Jan 2008

  สมาชิกบางคนของเราได้รายงานปัญหาโฆษณาไม่แสดงทั้งๆ ที่เคยแสดงเป็นปกติ โดยปกติแล้วบล็อกเหล่านี้เป็นบล็อกบนเว็บไซต์ที่ให้บริการด้านบล็อก (Blogspot) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโฆษณานั้นจัดวางอยู่ในตำแหน่งด้านบนในหน้าบล็อก

  เราไม่ทราบแน่ชัดว่า Blogspot ได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม เราได้พยายามหาทางแก้ไขและอัพเดตหน้า Add Ads ของเรา (เข้าถึงได้โดยผ่าน Dockpanel) คุณอาจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยวางรหัสที่ผ่านการอัพเดตแล้ว

 3. My ads are not showing and my statistics aren't being tracked.

  แท็ก (Tags): statistics, tracking, not showing เพิ่มเติมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว: 04 Feb 2008

  สาเหตุที่พบบ่อยมี 2 ประการ:

  1. ถ้ามีการแสดงความผิดพลาดของ Javascript เช่น "nuffnang_bid is not defined" ในขณะที่คุณโหลดบล็อกของคุณ อาจเป็นไปได้ว่าปัญหาเกิดจาก Blogspot ที่ใช้อยู่ ในกรณีนี้จะไม่มีข้อความท้ายหน้าแสดง

  2. หากข้อความท้ายหน้าแสดง แต่ยังไม่มีการนับสถิติของคุณ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้วางรหัสของคุณอย่างถูกต้องจากหน้า Add Ads และเว็บไซต์ผู้ให้บริการบล็อกของคุณ

 4. What blog platforms support Nuffnang ads / Why doesn't the ad code show on my blog?

  แท็ก (Tags): ad code, adding, javascript, blog platform เพิ่มเติมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว: 12 May 2008

  แพลตฟอร์มบล็อกของคุณควรจะแสดงโฆษณาของนัฟแนงได้หากแพลตฟอร์มบล็อกนั้นๆ อนุญาตให้คุณใส่ JavaScript เพื่อความสะดวกของคุณ เราได้รวบรวมบัญชีรายชื่อแพลตฟอร์มที่ไม่รองรับ JavaScript ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ (เราจะอัพเดตบัญชีรายชื่อนี้อย่างสม่ำเสมอ):

  1) Live Journal
  2) Windows Live
  3) Wordpress.com
  4) Wretch.cc
  5) Xanga.com ( ที่ใช้ระบบ Themes)

 5. An error message "Error matching blog to blogger entry." appears where the ad unit should be and
  my statistics are not tracking.

  แท็ก (Tags): analytics, not tracking, error message เพิ่มเติมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว: 14 May 2008

  ข้อความนี้จะแสดงเมื่อระบบไม่พบ URL ของบล็อกที่กำหนดไว้สำหรับคุณซึ่งเข้ากับโดเมนที่รหัสอยู่ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ใส่บล็อกไปใน Blog Manager และได้สะกดตัวอักษรอย่างถูกต้องหรือไม่

  ในบางกรณี ข้อความนี้จะแสดงในหน้า "preview" ของคุณในขณะที่คุณกำลังเปลี่ยนผังบล็อกของคุณ นั่นเป็นเพราะว่า URl ของหน้าพรีวิวนั้นแตกต่างจาก URL บล็อกของคุณ อย่างไรก็ตาม จะไม่ส่งผลกระทบต่อโฆษณาของคุณในหน้าจริง

 6. I get "Operation Aborted" error in my blog when viewed in Internet Explorer after inserting Nuffnang ad codes

  แท็ก (Tags): error, operation aborted, internet explorer, browser, ad codes เพิ่มเติมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว: 03 Sep 2009

  ปัญหานี้จะส่งผลกระทบต่อคนที่ใช้บราวเซอร์ Internet Explorer (IE) ในการดูบล็อกของคุณเท่านั้น โดยข้อความแสดงความผิดพลาดจะแสดงขึ้นในขณะที่กำลังโหลดหน้าบล็อกและจะถูกนำพาไปยังหน้าแสดงความผิดพลาดเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลเหล่านั้นดูบล็อกของคุณต่อไป

  สำหรับผู้ใช้ IE เวอร์ชั่น 8 จะยังคงพบความผิดพลาด แต่จะได้รับอนุญาตให้ดูหน้าบล็อกได้ต่อไปได้

  คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผืดพลาดนี้ในบทความฐานความรู้ของไมโครซอฟท์จากลิงค์ต่อไปนี้:

  http://support.microsoft.com/kb/927917

  จากข้อมูลในบทความ คุณอาจพบปัญหาเกี่ยวกับโฆษณาเนื่องจาก:-

  1.สคริปต์โฆษณาของเราไม่เข้ากับหนึ่งใน JavaScripts ในบล็อกของคุณหรือมากกว่า

  2. รหัสโฆษณาของเราถูกใส่เข้าไปในส่วนที่ไม่เข้ากับ <body> โดยตรง


  วิธีแก้ไขปัญหามี 2 วิธี:-

  1. ค้นหา (และลบออก ถ้าสามารถทำได้) Javascipt ที่ไม่เข้ากับสครืปต์ของโฆษณาของเรา

  2. ย้ายรหัสโฆษณาไปยังหมวดอื่นในเทมเพลตบล็อก


  ทีมงานทางเทคนิคของเราพร้อมเสมอสำหรับการช่วยคุณแก้ปัญหา

  โปรดบันทึกรหัสต้นฉบับของหน้าบล็อกของคุณในรูปแบบข้อความก่อนที่จะส่งไปยัง Helpdesk Support จากนั้น ทีมงานของเราจะแนะนำวิธีแก้ปัญหาแก่คุณ