คำถามที่พบบ่อย

  1. ในฐานะที่ฉันเป็นผู้ลงโฆษณา ฉันจะสามารถลงโฆษณากับนัฟแนง Thailand ได้อย่างไร?
    • ขอขอบคุณที่ท่านสนใจลงโฆษณากับนัฟแนง โปรดส่งใบงาน (Ticket) ที่ http://www.nuffnang.co.th/help ภายใต้หมวด Advertiser Enquiries/Suggestions และบอกเราคร่าวๆ เกี่ยวกับสินค้าที่ท่านต้องการลงโฆษณา เมื่อเราได้รับข้อมูลจากท่าน เราจะส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยังทีมขายโฆษณาของเราและจะติดต่อท่านกลับไปโดยเร็ว!